Senseo Latte Duo HD7855 ontkalken

Philips senseo Latte Duo HD7855 Ontkalken

Op deze pagina kunt u lezen hoe u uw Philips senseo Latte Duo HD7855 ontkalken moet. Hier kunt u de handleiding downloaden en ook het instructiefilmpje bekijken waar de stappen uitgebreid worden verteld. Als u uw Senseo met citroensap wilt ontkalken moet u hier kijken.

Voorkom kalkaanslag

Uw SENSEO koffiepad apparaat moet u zo nu en dan ontkalken om te zorgen dat uw Senseo nog net zo goed blijft werken als de eerste keren dat u hem gebruikte. Zo blijft de smaak en de kwaliteit van uw kopje koffie gegarandeerd. Uw Senseo kan namelijk worden aangetast door kalkaanslag en dit kan ervoor zorgen dat uw Senseo niet meer naar behoren werkt. Om er dus zeker van te zijn dat uw Senseo perfect functioneert is het dus belangrijk om uw koffiepad apparaat te ontkalken.

Probleem en onderhoud tips voor de Senseo HD7855

Zo moet u De Senseo Latte Duo ontkalken

De ontkalkingsprocedure bestaat uit 4 cycli en neemt ongeveer 65 minuten in beslag:
1. ontkalken (circa 50 minuten)
2. Drie spoelcycli (circa 15 minuten)

Onderbreek de ontkalkings- of spoelcycli nooit.
Alleen ontkalkers op basis van citroenzuur zijn geschikt voor het ontkalken van de SENSEO®.

 

  1. Schakel de machine in.
  2. Meng 50 gram citroenzuur met 1 liter water in een maatbeker. Roer het mengsel totdat het poeder volledig is opgelost.
  3. Schuif de melktuit in de machine.
  4. Vul het waterreservoir met het ontkalkermengsel. Plaats het waterreservoir vervolgens terug in de koffiemachine.
  5. Plaats de 1-kops padhouder met een gebruikte koffiepad in de koffiemachine. Sluit het deksel en zorg ervoor dat het goed is vergrendeld.De gebruikte pad dient als filter tijdens het ontkalkingsproces.
  6. Zet een kom met een inhoud van minstens 1 liter onder de tuit om het ontkalkermengsel op te vangen.
  7. De machine is klaar voor ontkalking als de aan/uitknop continu brandt.
Start de ontkalkingscyclus door de CALC-knop ingedrukt te houden tot de machine tweemaal piept.
  8. Tijdens de ontkalkingscyclus komt het ontkalkermengsel met tussenpozenuit de machine.Wanneer alle ontkalkoplossing in het waterreservoir na ongeveer 50 minuten is opgebruikt, knippert de aan/uitknop snel en knippert de CALC-knop langzaam.Verwijder de gebruikte pad en maak de padhouder schoon na het ontkalken.
  9. Leeg de kom en plaats deze terug onder de tuit.
  10. Spoel het waterreservoir schoon onder de kraan en vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met schoon water. Plaats het waterreservoir vervolgens terug in de koffiemachine.
  11. Druk op de CALC-knop om de doorspoelcyclus te starten.
Het water blijft ongeveer 5 minuten onafgebroken stromen.Wacht tot de machine de doorspoelcyclus heeft voltooid. De aan/uitknop knippert snel en de CALC-knop knippert langzaam.
  12. Herhaal stap 9 – 12 tweemaal om de drie doorspoelcycli te voltooien.Zodra de laatste doorspoelcyclus is voltooid, wordt de machinale automatisch uitgeschakeld.

Welke ontkalkers kan ik gebruiken?

Gebruik alleen ontkalkers die  op basis van citroenzuur zijn gemaakt voor het ontkalken van uw Senseo. Deze zal uw Senseo ontkalken zonder dat deze beschadigd.

Opmerking: maak geen gebruik van schoonmaakazijn om uw Senseo te ontkalken. Maak ook geen gebruik van een ontkalker op basis van mineraalzuur zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn). Deze ontkalkers kunnen uw Senseo beschadigen.  

Waarom is het beter de Senseo te spoelen als deze meer dan drie dagen niet is gebruikt?

In de boiler van de senseo zit altijd water.
Als de Senseo meer dan drie dagen niet is gebruikt, is het water dat in de boiler zit niet meer vers.
Door het spoelen van de machine, zorgt u dat er vers water in de boiler zit. En zo heeft u altijd koffie met vers water en behoudt u de koffiesmaak.

Onderstaande instructies om de boiler te spoelen en te vullen met schoon water:

Instructies voor het doorspoelen:

 1. Schenk koud water in het reservoir en plaats hem terug op het apparaat.
 2. Plaats nu een padhouder zonder koffiepad in de senseo.
 3. Sluit dan het deksel en vergrendel de deksel met de hendel.
 4. Plaats een kop of een schaal waar de inhoud van 2 kopjes in kan onder de koffietuit  om het spoelwater in op te vangen.
 5. Druk de aan/uitknop in. De aan/uitknop knippert langzaam als het het water wordt opgewarmd.
  De Senseo is klaar als de aan/uit knop onderbroken brandt.
 6. Druk de 2-kops knop in om twee koppen warm water te zetten.
 7. U heeft de machine doorgespoeld.

Waarom is het belangrijk om de Senseo te ontkalken?

Het is belangrijk om te ontkalken omdat er tijdens het gebruik van de Senseo kalkaanslag ontstaat in de machine.

Als de Senseo niet wordt ontkalkt, kunnen sommige functies en prestaties  niet worden gegarandeerd.

Waarom het belangrijk is om de Senseo machine te ontkalken:

 • Het zal de levensduur van uw Senseo verlengen.
 • Het zal ervoor zorgen dat uw kop volledig wordt gevuld.
 • Zal ervoor zorgen dat de koffie zo warm mogelijk is.
 • Het apparaat stiller is tijdens het zetten van een kop koffie.
 • Het zal storingen voorkomen.

De juiste ontkalker gebruiken:
De originele ontkalker op basis van citroenzuur van PHILIPS Senseo (HD7012, HD7011).
Deze is ontwikkeld voor betere machinale prestaties en bediening.
U kunt elk ontkalkingsmengsel slechts een keer gebruiken.

Welke onderdelen kunnen in de vaatwasser?

De volgende onderdelen kunt u allemaal in de vaatwasmachine schoonmaken:

 • Waterreservoir + afdekkap van het waterreservoir
 • Plateau + deksel van het plateau
 • Lekbak
 • Koffietuit + deksel
 • 1-kops padhouder
 • 2-kops padhouder
 • Koffiecollector
 • Melk unit (alleen Senseo Latte Duo, Latte Select & Cappuccino)

Wanneer moet de Senseo ontkalkt worden?

Aangeraden wordt om de Senseo 4 tot 6 keer per jaar te ontkalken, maar in ieder geval eens in de drie maanden.

De juiste ontkalker gebruiken:
De originele ontkalker op basis van citroenzuur van PHILIPS Senseo (HD7012, HD7011).
Deze is ontwikkeld voor betere machinale prestaties en bediening.
U kunt elk ontkalkingsmengsel slechts een keer gebruiken.

Opmerking: maak geen gebruik van schoonmaakazijn om uw Senseo te ontkalken. Maak ook geen gebruik van een ontkalker op basis van mineraalzuur zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn). Deze ontkalkers kunnen uw Senseo beschadigen.  

Hoe moet de melktuit worden schoongemaakt?

Er zijn twee schoonmaakprocedures:

De melktuit na elk gebruik schoonmaken.
De melktuit schoonmaken na het laatste gebruik van de dag.

De melktuit na elk gebruik schoonmaken.

Plaats de melkslang in een kop met schoon water en plaats een lege kop onder de tuit.

Druk op de knop voor alleen melk.

De machine spoelt met schoon warm water alle melkresten uit de melktuit en melkslang.

De melktuit schoonmaken na het laatste gebruik van de dag.

Maak de melkslang en de melktuit schoon in de vaatwasmachine of in warm water met een beetje afwasmiddel.
Verwijderde melktuit en melkslang van de machine.

Verwijder de bovenste (1) en onderste (2) klep van de melktuit.

Het opschuimsysteem kan in twee delen worden gescheiden.

 1. Open de veer (1).
 2. Verwijder het bovenste (2) en onderste (3) deel van het opschuimsysteem door het omhoog te trekken.

Maak de onderdelen schoon in de vaatwasmachine of in warm water met een beetje afwasmiddel.

Mijn Senseo zet halve kopjes koffie. Wat te doen?

Is het de eerste keer dat u uw Senseo in gebruik neemt?  
Zo ja, loop dan de spoelprocedure na om te kijken of deze goed is uitgevoerd. Door de spoelprocedure zal de Senseo worden gereinigd aan de binnenkant en wordt de boiler gevuld met water.

Als het niet de eerste keer is dat u uw Senseo in gebruikt neemt, controleer het volgende dan.

 1. kijk of de padhouder schoon is.
  Voor een juiste kop Senseo is het van belang dat u padhouders gebruikt die schoon zijn. In het midden van de padhouder bevindt zich een zeef. Kijk de zeef na of deze niet verstopt zit. Wanneer de opening van de zeef verstopt is kunt u het beste een borstel gebruiken om de opening te ontstoppen.
 2. Is het volume van de kop kleiner geworden?
  Als u heeft gemerkt dat het volume van een kopje is afgenomen in de loop der tijd, wordt het tijd om het apparaat te ontkalken. U moet de Senseo minimaal elke 3 maanden ontkalken. Hierdoor zult u de maximaal volume voor een kop behouden.
 3. Mogelijk heeft de Senseo een technisch defect en moet worden nagekeken.
  Laat de Senseo nakijken om de oorzaak van het probleem te zoeken.

De Senseo schakelt zich uit tijdens het opwarmen, koffiezetten of ontkalken. Wat te doen?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor dit probleem:

 1. Misschien zijn er teveel apparaten op dezelfde groep aangesloten.
  Zorg dat er u niet te veel andere apparaten op dezelfde elektriciteits groep zijn aangesloten .
 2. De Senseo kan een technisch defect hebben en moet worden nagekeken.
  Laat de Senseo nakijken om de oorzaak van het probleem te zoeken.

De Senseo duppelt lang na na het koffiezetten.

Enig nadruppelen is heel normaal, maakt u zich daar geen zorgen over. De lekplaat en het lekbakje zullen de druppels opvangen. Deze onderdelen kunt u makkelijk verwijderen en schoonmaken.

Zorg dat de koffiepad goed in de padhouder zit, als deze niet juist in de padhouder zit kan het water langs de pad stromen, en dat kan ervoor zorgen dat uw Senseo lang nadruppelt.

Plaats de pad(s) op de volgende manier:

Zorg dat de koffie die in de in de koffiepads zit goed verdeeld is.
Plaats de bollezijde van de pads naar beneden in in het midden van de padhouder.
Zorg dat het juiste aantal pads in de padhouder zitten en druk op de goede knop. Gebruik de koffiepads eenmalig.
Voor één kopje koffie plaatst u één pad in de 1-kops padhouder en drukt u op de 1-kops knop.
Voor twee kopjes koffie plaats u twee pads in de 2-kops padhouder en drukt u op de 2-kops knop.

Mijn Senseo werkt niet op mijn boot/in mijn vrachtwagen/in mijn camper?

U kunt de Senseo niet gebruiken in combinatie met een transformator. De reden daarvoor  is dat de interne elektronische schakelaar een perfecte sinusvormige netspanning nodig heeft.

Als deze perfecte sinusvormige spanning er niet is kan de interne elektronische schakelaar beschadigd raken. De meeste transformators leveren geen perfecte sinusvormige spanning.

De aan/uitknop knippert, waarom?

Controleer op welke manier de knop knippert.

Knippert de aan/uitknop snel of langzaam?

De knop knippert snel:

1. Zit er genoeg water in het waterreservoir?
Het waterniveau moet minimaal tot de MIN-aanduiding reiken.
2. Is het waterreservoir goed geplaatst?
Zorg ervoor dat het waterreservoir op de juiste wijze is geplaatst. Controleer dan of de SENSEO® machine goed werkt, d.w.z. of de lichtring langzaam begint te knipperen.
3. Zit de waterniveau-indicator vast in het waterreservoir?
Leeg het waterreservoir en schud er een paar keer mee om de indicator los te schudden. Maak het waterreservoir schoon met warm water en wat afwasmiddel.

4. Is het deksel goed gesloten?
Controleer of het deksel goed is gesloten voordat u een koffiespecialiteit zet of warme melk maakt.
5. Hebt u de koffiemachine in een kamer geplaatst waar de temperatuur lager is dan 10 graden Celsius?
De koffiemachine werkt niet in ruimten met een temperatuur onder de 10 graden Celsius. Controleer of de koffiemachine normaal functioneert als u deze gebruikt in een ruimte met een temperatuur boven de 10 graden Celsius.

Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land.

De knop knippert langzaam:

Als de aan/uitknop meer dan 100 seconden langzaam blijft knipperen, wordt u aangeraden contact op te nemen met het Philips Consumer Care Center in uw land. 

koffie van de Senseo is niet sterk genoeg. Wat te doen?

Senseo heeft een uitgebreide selectie Senseo koffiepads in allerlei varianten en smaken.
Wij raden u aan eens te bekijken welke sterke smaken verkrijgbaar zijn in uw land.

De sterkte van de koffie kan worden beïnvloed door:

 • De manier waarop de koffiepad in de padhouder is geplaatst.
  Als u de koffiepads niet goed in de padhouder plaatst, kan water langs de rand van de pads stromen in plaats van door de koffie. Dit leidt tot minder sterke, waterige koffie.
 • De geselecteerde koffiesterkte.
  Sommige Senseo modellen zijn uitgerust met een instelling voor de sterkte en/of het volume. Controleer welke instelling u hebt geselecteerd als uw Senseo met deze functie is uitgerust.

Plaats de pads als volgt:

Zorg dat de koffie die in de in de koffiepads zit goed verdeeld is.
Plaats de bollezijde van de pads naar beneden in in het midden van de padhouder.
Zorg dat het juiste aantal pads in de padhouder zitten en druk op de goede knop. Gebruik de koffiepads eenmalig.
Voor één kopje koffie plaatst u één pad in de 1-kops padhouder en drukt u op de 1-kops knop.
Voor twee kopjes koffie plaats u twee pads in de 2-kops padhouder en drukt u op de 2-kops knop.

De Senseo spettert als er een koffievariant met melk wordt gezet.

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:

De gebruikte melk was niet koud genoeg.
Er is niet genoeg melk.
De melktuit is niet schoon en moet worden schoongemaakt.

Oplossingen:
De gebruikte melk was niet koud genoeg.
Mogelijk hebt u te warme melk gebruikt. Gebruik altijd koude melk die direct uit de koelkast komt (5-8 graden).

Er is niet genoeg melk Gebruik genoeg melk.

De interne onderdelen van de melkunit zijn vuil en moeten worden schoongemaakt. Omdat u verse melk gebruikt voor de koffievarianten met melk is het belangrijk om de melkunit schoon te houden.

De kwaliteit van de opgeschuimde melk is minder geworden. Wat kan ik doen?

Dit probleem kan 4 verschillende oorzaken hebben. Controleer of een van de volgende oorzaken van toepassing is op uw Senseo.

Oorzaken:

 1. De melkreservoir unit is niet schoon en dient te worden gereinigd.
 2. De stoominlaat en de melkbuis zijn niet goed aangesloten.
 3. De gebruikte melk was niet koud genoeg.
 4. U hebt mogelijk geen koeienmelk gebruikt.


Oplossingen:

 1. De melkreservoirunit is niet schoon en dient te worden gereinigd.  
  Omdat u verse melk gebruikt voor de koffievarianten met melk is het belangrijk om de melkreservoirunit schoon te houden. Voor een goede opschuiming en hygiëne is het van groot belang dat de melkreservoirunit schoon is.
 2. De stoominlaat en de melkbuis zijn niet goed aangesloten.
  Controleer het melkreservoirdeksel en zorg ervoor dat alle delen goed zijn bevestigd.
 3. De gebruikte melk was niet koud genoeg.
  Uw Senseo Latte Select produceert alleen goed opgeschuimde melk als u koude melk gebruikt. Wij adviseren u om halfvolle koemelk te gebruiken op koelkasttemperatuur (5-8 graden Celsius).
  Tip: zet de melk na gebruik direct terug in de koelkast om deze koud genoeg te houden voor de volgende koffievariant met melk.
 4. U hebt mogelijk geen koemelk gebruikt.
  Gebruik geen andere melk dan koemelk. Met andere melksoorten (bijv. rijstmelk of sojamelk) kan er geen hoogwaardig opgeschuimde melk worden geproduceerd. Voor de beste opgeschuimde melk kunt u het beste halfvolle koemelk gebruiken.

Melk en / of melkschuim blijft uit de melktuit komen.

Dit komt voor in twee situaties.

1. Meteen nadat de koffie met melk is gezet.
Het is normaal dat er nog enkele seconden melkschuim uit de melktuit komt wanneer de machine stopt na de melkopschuimcyclus.

2. Er blijft langer dan enkele seconden na het stoppen van de machine melk uit de melktuit komen.
Zorg ervoor dat het melkpak, de melkfles of de melkkan zich niet op een hoger niveau dan de melktuit bevindt.
Als de melk in het pak, de fles of de kan zich op een niveau boven de melktuit bevindt, blijft er melk uit de melktuit komen.


Waarom blijft het CALC-lampje branden nadat ik de machine heb ontkalkt?

Het CALC-lampje dooft pas nadat de machine de hele ontkalkingsprocedure heeft voltooid.

De volledige ontkalkingsprocedure bestaat uit 2 cycli:
1. ontkalken (circa 50 minuten) met een ontkalker.
2. Spoelcycli (3x) (circa 15 minuten) met schoon water.

Zolang de ontkalkingsprocedure niet is voltooid, blijft het CALC-lampje branden.

Actie:
start de volledige ontkalkingsprocedure opnieuw vanaf stap één als het CALC-lampje blijft branden.