Senseo Latte Select HD7854 ontkalken

Philips senseo Latte select  HD7854 Ontkalken

Op deze pagina kunt u lezen hoe u uw Philips senseo Latte select HD7854 ontkalken moet. Hier kunt u de handleiding downloaden en ook het instructiefilmpje bekijken waar de stappen uitgebreid worden verteld. Als u uw Senseo met citroensap wilt ontkalken moet u hier kijken.

Voorkom kalkaanslag

Uw SENSEO koffiepad apparaat moet u zo nu en dan ontkalken om te zorgen dat uw Senseo nog net zo goed blijft werken als de eerste keren dat u hem gebruikte. Zo blijft de smaak en de kwaliteit van uw kopje koffie gegarandeerd. Uw Senseo kan namelijk worden aangetast door kalkaanslag en dit kan ervoor zorgen dat uw Senseo niet meer naar behoren werkt. Om er dus zeker van te zijn dat uw Senseo perfect functioneert is het dus belangrijk om uw koffiepad apparaat te ontkalken.

Probleem en onderhoud tips voor de Senseo HD7854

Zo moet u de Senseo Latte Select ontkalken

Om de SENSEO® Latte Select te ontkalken, hebt u het volgende nodig:

 • Het Calc-Clean-hulpstuk.
 • Gebruik alleen een ontkalker op basis van citroenzuur. Dit type ontkalker ontkalkt de machine zonder deze te beschadigen.
 • Een kom met een capaciteit van ten minste 1,5 liter.
 • Volg de instructies voor het ontkalken.

De ontkalkingsprocedure bestaat uit drie cycli:

 • ontkalken (circa 35 minuten)
 • spoelen met gebruikte pad (circa 3 minuten)
 • spoelen zonder gebruikte pad (circa 3 minuten)

Instructies voor het ontkalken:

OntkalkingscyclusOnderbreek de ontkalkingscyclus nooit.
 1. Meng 50 gram citroenzuur met 1 liter water in een maatbeker. Roer het mengsel totdat het poeder volledig is opgelost.
 2. Plaats het Calc-Clean-hulpstuk in de koffietuit tot het op zijn plaats klikt en duw de hendel van het melkreservoir naar beneden.
 3. Vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met het ontkalkermengsel. Plaats het waterreservoir vervolgens terug op de koffiemachine.
 4. Druk op de aan/uitknop. Opmerking: de machine is klaar voor gebruik als de lichtring rond de aan/uitknop blijft branden.
 5. Plaats de 1-kops padhouder met een gebruikte koffiepad in de koffiemachine om te voorkomen dat de padhouder verstopt raakt met kalkresten.
 6. Zet een kom met een inhoud van minstens 1,5 liter onder de tuit om het ontkalkermengsel op te vangen.
 7. Druk op de CLEAN/CALC CLEAN-knop om de ontkalkingscyclus te starten. Opmerking: tijdens de ontkalkingscyclus pauzeert de machine een aantal keren om kalkaanslag uit het inwendige van de machine te verwijderen.
 8. Als de ontkalkingscyclus is voltooid, brandt de CALC-CLEAN-indicator weer om aan te geven dat u 2 spoelcycli moet uitvoeren.
Spoelcyclus: 
 9. Maak het waterreservoir leeg, spoel het schoon en vul het reservoir met schoon koud water.
 10. Druk op de CLEAN/CALC CLEAN-knop om de machine door te spoelen.
Opmerking: tijdens de spoelcyclus gaan de indicators op het bedieningspaneel op het deksel opeenvolgend linksom branden om aan te geven dat de machine bezig is met spoelen.
 11. Verwijder de pad uit de padhouder en maak de padhouder schoon om te voorkomen dat het zeefje in het midden verstopt raakt.
 12. Herhaal stap 9 en 10 om de machine een tweede keer door te spoelen.
 13. Verwijder het Calc-Clean-hulpstuk uit de koffietuit. Het ontkalkingsprogramma is nu voltooid en u kunt de machine weer gebruiken om koffie te zetten.

Welke ontkalkers kan ik gebruiken?

Gebruik alleen ontkalkers die  op basis van citroenzuur zijn gemaakt voor het ontkalken van uw Senseo. Deze zal uw Senseo ontkalken zonder dat deze beschadigd.

Opmerking: maak geen gebruik van schoonmaakazijn om uw Senseo te ontkalken. Maak ook geen gebruik van een ontkalker op basis van mineraalzuur zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn). Deze ontkalkers kunnen uw Senseo beschadigen.  

Waarom is het beter de Senseo te spoelen als deze meer dan drie dagen niet is gebruikt?

In de boiler van de senseo zit altijd water.
Als de Senseo meer dan drie dagen niet is gebruikt, is het water dat in de boiler zit niet meer vers.
Door het spoelen van de machine, zorgt u dat er vers water in de boiler zit. En zo heeft u altijd koffie met vers water en behoudt u de koffiesmaak.

Onderstaande instructies om de boiler te spoelen en te vullen met schoon water:

Instructies voor het doorspoelen:

 1. Schenk koud water in het reservoir en plaats hem terug op het apparaat.
 2. Plaats nu een padhouder zonder koffiepad in de senseo.
 3. Sluit dan het deksel en vergrendel de deksel met de hendel.
 4. Plaats een kop of een schaal waar de inhoud van 2 kopjes in kan onder de koffietuit  om het spoelwater in op te vangen.
 5. Druk de aan/uitknop in. De aan/uitknop knippert langzaam als het het water wordt opgewarmd.
  De Senseo is klaar als de aan/uit knop onderbroken brandt.
 6. Druk de 2-kops knop in om twee koppen warm water te zetten.
 7. U heeft de machine doorgespoeld.

Waarom is het belangrijk om de Senseo te ontkalken?

Het is belangrijk om te ontkalken omdat er tijdens het gebruik van de Senseo kalkaanslag ontstaat in de machine.

Als de Senseo niet wordt ontkalkt, kunnen sommige functies en prestaties  niet worden gegarandeerd.

Waarom het belangrijk is om de Senseo machine te ontkalken:

 • Het zal de levensduur van uw Senseo verlengen.
 • Het zal ervoor zorgen dat uw kop volledig wordt gevuld.
 • Zal ervoor zorgen dat de koffie zo warm mogelijk is.
 • Het apparaat stiller is tijdens het zetten van een kop koffie.
 • Het zal storingen voorkomen.

De juiste ontkalker gebruiken:
De originele ontkalker op basis van citroenzuur van PHILIPS Senseo (HD7012, HD7011).
Deze is ontwikkeld voor betere machinale prestaties en bediening.
U kunt elk ontkalkingsmengsel slechts een keer gebruiken.

Welke onderdelen kunnen in de vaatwasser?

De volgende onderdelen kunt u allemaal in de vaatwasmachine schoonmaken:

 • Waterreservoir + afdekkap van het waterreservoir
 • Plateau + deksel van het plateau
 • Lekbak
 • Koffietuit + deksel
 • 1-kops padhouder
 • 2-kops padhouder
 • Koffiecollector
 • Melk unit (alleen Senseo Latte Duo, Latte Select & Cappuccino)

Wanneer moet de Senseo ontkalkt worden?

Aangeraden wordt om de Senseo 4 tot 6 keer per jaar te ontkalken, maar in ieder geval eens in de drie maanden.

De juiste ontkalker gebruiken:
De originele ontkalker op basis van citroenzuur van PHILIPS Senseo (HD7012, HD7011).
Deze is ontwikkeld voor betere machinale prestaties en bediening.
U kunt elk ontkalkingsmengsel slechts een keer gebruiken.

Opmerking: maak geen gebruik van schoonmaakazijn om uw Senseo te ontkalken. Maak ook geen gebruik van een ontkalker op basis van mineraalzuur zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn). Deze ontkalkers kunnen uw Senseo beschadigen.  

Mijn Senseo zet halve kopjes koffie. Wat te doen?

Is het de eerste keer dat u uw Senseo in gebruik neemt?  
Zo ja, loop dan de spoelprocedure na om te kijken of deze goed is uitgevoerd. Door de spoelprocedure zal de Senseo worden gereinigd aan de binnenkant en wordt de boiler gevuld met water.

Als het niet de eerste keer is dat u uw Senseo in gebruikt neemt, controleer het volgende dan.

 1. kijk of de padhouder schoon is.
  Voor een juiste kop Senseo is het van belang dat u padhouders gebruikt die schoon zijn. In het midden van de padhouder bevindt zich een zeef. Kijk de zeef na of deze niet verstopt zit. Wanneer de opening van de zeef verstopt is kunt u het beste een borstel gebruiken om de opening te ontstoppen.
 2. Is het volume van de kop kleiner geworden?
  Als u heeft gemerkt dat het volume van een kopje is afgenomen in de loop der tijd, wordt het tijd om het apparaat te ontkalken. U moet de Senseo minimaal elke 3 maanden ontkalken. Hierdoor zult u de maximaal volume voor een kop behouden.
 3. Mogelijk heeft de Senseo een technisch defect en moet worden nagekeken.
  Laat de Senseo nakijken om de oorzaak van het probleem te zoeken.

De Senseo wordt schakelt zich uit tijdens het opwarmen, koffiezetten of ontkalken. Wat te doen?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor dit probleem:

 1. Misschien zijn er teveel apparaten op dezelfde groep aangesloten.
  Zorg dat er u niet te veel andere apparaten op dezelfde elektriciteits groep zijn aangesloten .
 2. De Senseo kan een technisch defect hebben en moet worden nagekeken.
  Laat de Senseo nakijken om de oorzaak van het probleem te zoeken.

De Senseo duppelt lang na na het koffiezetten.

Enig nadruppelen is heel normaal, maakt u zich daar geen zorgen over. De lekplaat en het lekbakje zullen de druppels opvangen. Deze onderdelen kunt u makkelijk verwijderen en schoonmaken.

Zorg dat de koffiepad goed in de padhouder zit, als deze niet juist in de padhouder zit kan het water langs de pad stromen, en dat kan ervoor zorgen dat uw Senseo lang nadruppelt.

Plaats de pad(s) op de volgende manier:

Zorg dat de koffie die in de in de koffiepads zit goed verdeeld is.
Plaats de bollezijde van de pads naar beneden in in het midden van de padhouder.
Zorg dat het juiste aantal pads in de padhouder zitten en druk op de goede knop. Gebruik de koffiepads eenmalig.
Voor één kopje koffie plaatst u één pad in de 1-kops padhouder en drukt u op de 1-kops knop.
Voor twee kopjes koffie plaats u twee pads in de 2-kops padhouder en drukt u op de 2-kops knop.

De CLEAN/CALC CLEAN-knop werkt niet als ik erop druk?

De CALC/CALC CLEAN-knop (fig. 1) kan om verschillende redenen niet werken, afhankelijk van wat u wilt doen.

Als de knop CLEAN/CALC CLEAN-knop niet werkt en u het volgende wilt doen:

 1. Het melkreservoir spoelen:
  zorg dat het melkreservoir goed is geplaatst en is gevuld met koud water.
 2. De ontkalkingsprocedure starten:
  zorg dat u het Calc-Clean-hulpstuk goed in de koffietuit hebt geplaatst. U vindt het Calc-Clean-hulpstuk in een uitsparing achter het waterreservoir. (Fig. 2)

Als u het bovenstaande hebt gecontroleerd en de CLEAN/CALC CLEAN-knop nog steeds niet werkt en u ook geen koffievariant met melk kunt zetten, is er mogelijk een technisch probleem met de machine. In dat geval wordt u aangeraden contact op te nemen met het Philips Consumer Care Center in uw land.

 

Fig. 1       Fig. 2

De deksel van mijn Senseo wil niet open. Wat is er mis?

Waarschijnlijk is de oorzaak een verstopte padhouder. Als de pad vast zit in de padhouder wordt de percolatorkop geblokkeerd en kan de deksel niet meer worden geopend.

Volg onderstaande stappen om een geblokkeerd deksel te openen:

 1. Schakel de machine uit.
 2. Trek de hendel zo ver mogelijk omhoog en wacht ten minste 24 uur.
 3. Mogelijk moet er wat kracht worden uitgeofend om het deksel te openen.
 4. Haal de padhouder weg en maak de opening van de pasdhouder schoon door deze onder de kraan af te spoelen.
  U kunt het beste een afwasborstel gebruiken om de padhouder schoon te maken en de ontstopping te verhelpen u kint de padhouder ook in de vaatwasmachine schoonmaken.

Mogelijke Oorzaken van een verstopte padhouder:

 • De padhouder is niet schoongemaakt nadat u een cappuccino- of choco-pad had gebruikt. Er kunnen zich melkresten ophopen in de kleine opening van de padhouder.
 • De senseo is ontkalkt zonder dat er een gebruikte koffiepad in de padhouder is geplaatst. En zodoende kan er kalk ophopen in de opening.
 • Er is een koffiepad gescheurd en de koffiefiekorrels zitten in de kleine opening verstopt.

De juiste manier om cappuccino- en choco-pads in de padhouder te plaatsen

Cappuccino en Chocolademelk: De pads passen alleen in de padhouder voor 2 kopjes!

Mijn Senseo werkt niet op mijn boot/in mijn vrachtwagen/in mijn camper?

U kunt de Senseo niet gebruiken in combinatie met een transformator. De reden daarvoor  is dat de interne elektronische schakelaar een perfecte sinusvormige netspanning nodig heeft.

Als deze perfecte sinusvormige spanning er niet is kan de interne elektronische schakelaar beschadigd raken. De meeste transformators leveren geen perfecte sinusvormige spanning.

De aan/uitknop knippert, waarom?

Op welke manier knippert de aan/uitknop.

Knippert de aan/uitknop snel of langzaam of knippert de lichtring een paar keer snel, gevolgd door een pauze en daarna weer snel knipperen?

Snel knippert:

 1. Zit er genoeg water in het waterreservoir?
  Het waterniveau moet boven het minimumniveau zijn.
 2. Is het waterreservoir goed geplaatst? 
  Zorg ervoor dat het waterreservoir op de juiste wijze is geplaatst. Controleer dan of de Senseo machine goed werkt, d.w.z. of de lichtring langzaam begint te knipperen.
 3. Zit de waterniveau-indicator vast in het waterreservoir? 
  Leeg het waterreservoir en schud er een paar keer mee om de indicator los te schudden. Maak het waterreservoir schoon met warm water en wat afwasmiddel.
 4. Hebt u de Senseo machine in een kamer geplaatst waar de temperatuur lager is dan 10 graden Celsius?
  De Senseo werkt niet in ruimten met een temperatuur onder de 10 graden Celsius. Controleer of de Senseo normaal functioneert als u deze gebruikt in een ruimte met een temperatuur boven de 10 graden Celsius.

Langzaam knippert:

 1. Langzaam knipperen van de aan/uit knop betekent dat de Senseo aan het opwarmen is. Opwarmen zou niet langer moeten duren dan 90 sec. Indien het aan/uit lampje langer dan 90 seconden langzaam blijft knipperen, dan moet de Senseo worden opgestuurd voor reparatie.

Snel knippert, gevolgd door een pauze en opnieuw snel knipperen:

 1. Als de lichtring rond de aan/uitknop snel knippert, gevolgd door een pauze en opnieuw snel knipperen nadat u op een van de knoppen hebt gedrukt, hebt u het deksel niet goed vergrendeld. Sluit het deksel en vergrendel het door de hendel omlaag te trekken. Druk vervolgens opnieuw op de knop.

Wat moet ik doen als de machine lekt?

Als u ziet dat er koffie of water uit uw Senseo machine lekt, probeer dan vast te stellen waar de machine lekt.

Dit is belangrijk, omdat de oplossing afhankelijk is van de locatie van het lek.
Waar lekt het?

 1. Bij de koffiespout/deksel koffiezetkamer.
 2. Aan de onderkant van het waterreservoir of onder de machine.

 

Oorzaken en oplossingen: lek bij de koffiespout/deksel koffiezetkamer.

 1. Het zeefje in het midden van de padhouder zit verstopt.
  Ontstop het zeefje in het midden van de padhouder door de padhouder schoon te spoelen onder de kraan. Gebruik zo nodig een afwasborstel of maak de padhouder schoon in de vaatwasmachine.
 2. De koffietuit, koffiecollector en padhouder zijn vuil of verstopt.
  Alle onderdelen kunnen in de vaatwasmachine of met warm water worden schoongemaakt.
 3. U hebt de koffiepad(s) niet goed geplaatst.
  De gemalen koffie in de koffiepads moet gelijkmatig zijn verdeeld.
  Plaats de koffiepads met de bolle zijde naar beneden in het midden van de padhouder.

Oorzaken en oplossingen: lek aan de onderkant van het waterreservoir of onder de machine.

 1. Er zit te veel water in het waterreservoir.
  Vul het waterreservoir niet tot boven het aangegeven maximumniveau.
 2. Het waterreservoir is niet voorzichtig genoeg teruggeplaatst.
  Als het waterreservoir niet voorzichtig genoeg in de machine wordt geplaatst, kan er water over de rand van het reservoir spatten.
 3. Het waterreservoir is beschadigd of kapot.
  Is het reservoir vermoedelijk beschadigd of kapot dan kunt je een nieuw waterreservoir bestellen bij de Philips.

Mijn Senseo zet helemaal geen koffie en het aan-uitlampje gaat niet aan. Hoe los ik dit op?

 1. Misschien hebt u te veel apparaten op dezelfde groep aangesloten.
  Zorg ervoor dat u niet te veel andere apparaten op dezelfde groep hebt aangesloten (neem bij twijfel contact op met een elektricien).
 2. De Senseo heeft mogelijk een technisch defect en moet worden nagekeken.
  Wij raden u aan terug te gaan naar de leverancier van de machine of naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum te gaan om de machine te laten repareren.

De Senseo maakt meer geluid dan normaal.

Het is normaal dat de Senseo een brommend geluid produceert. Wanneer u de machine voor de eerste keer met water spoelt, is het geluid nog harder.

Als de machine na verloop van tijd meer geluid gaat maken, wordt u aangeraden de machine te ontkalken.
Als u de machine normaal gebruikt, kan kalkvorming er na ongeveer 3 maanden voor zorgen dat de Senseo meer geluid maakt.

Tip: 
om het lawaai te verminderen, zet u de machine op een stabiele ondergrond en bij voorkeur niet op een roestvrijstalen aanrechtblad. Zorg er bij het zetten van twee koppen voor dat de koppen iets uit elkaar staan, zodat ze elkaar niet raken en dus geen ratelend geluid maken.

Waarom zit er geen schuimlaagje op mijn koffie?

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Controleer eerst welk merk koffiepads u gebruikt.
Wij raden u aan Senseo koffiepads te gebruiken.

Als het ontbreken van de schuimlaag niet wordt veroorzaakt door de koffiepad, controleer dan of een van de volgende oorzaken van toepassing is:

 1. De koffietuit, koffiecollector en padhouder zijn vies.
  De schuimlaag wordt geproduceerd in de padhouder en de koffietuit. Daarom is het belangrijk dat u deze onderdelen schoon houdt. Alle delen kunnen in warm water met een beetje afwasmiddel of in de vaatwasmachine worden schoongemaakt.
 2. De manier waarop de koffiepad in de padhouder is geplaatst. ;
  Als u de koffiepads niet goed in de padhouder plaatst, kan water langs de rand van de pads stromen in plaats van door de koffie.
  Dit leidt tot minder schuim op de koffie:Zorg dat de koffie die in de in de koffiepads zit goed verdeeld is.
  Plaats de bollezijde van de pads naar beneden in in het midden van de padhouder.
  Zorg dat het juiste aantal pads in de padhouder zitten en druk op de goede knop. Gebruik de koffiepads eenmalig.
  Voor één kopje koffie plaatst u één pad in de 1-kops padhouder en drukt u op de 1-kops knop.
  Voor twee kopjes koffie plaats u twee pads in de 2-kops padhouder en drukt u op de 2-kops knop.
 3. De Senseo machine moet worden ontkalkt.
  Als u uw Senseo machine regelmatig ontkalkt, bent u verzekerd van een optimale schuimlaag op uw koffie.
 4. Als uw kop meer koffie maar minder schuim bevat, is de padhouder beschadigd.
  U kunt via Philips een nieuwe padhouder bestellen.

De koffie is minder warm?

Als de machine voor een langere niet is gebruikt en de temperatuur van de koffie afneemt, is het beter om de machine te ontkalken.

De temperatuur van de Senseo is niet aan te passen. Philips heeft zijn  Senseo-machines ontwikkeld om koffie op ideale temperatuur te zetten.

Tips en trucs om te zorgen dat de koffie de juiste temperatuur heeft:

 • Gebruik dunne koppen. Dunne koppen absorberen minder warmte van de koffie dan dikke koppen.
 • Zorg ervoor dat de grootte van de kop past bij de hoeveelheid koffie. Giet geen kleine hoeveelheid koffie in een grote kop.
 • Als u koffie met verse melk drinkt, verwarm de melk dan voor in een kop in de magnetron.
 • U kunt het apparaat voorverwarmen door eerst een kop koffie te zetten zonder een koffiepad in de padhouder te plaatsen. Op deze manier verwarmt u ook de koffiekop voor.
 • Ontkalk uw Senseo-koffiemachine regelmatig.

De koffie van de Senseo is niet sterk genoeg. Wat te doen?

Senseo heeft een uitgebreide selectie Senseo koffiepads in allerlei varianten en smaken.
Wij raden u aan eens te bekijken welke sterke smaken verkrijgbaar zijn in uw land.

De sterkte van de koffie kan worden beïnvloed door:

 • De manier waarop de koffiepad in de padhouder is geplaatst.
  Als u de koffiepads niet goed in de padhouder plaatst, kan water langs de rand van de pads stromen in plaats van door de koffie. Dit leidt tot minder sterke, waterige koffie.
 • De geselecteerde koffiesterkte.
  Sommige Senseo modellen zijn uitgerust met een instelling voor de sterkte en/of het volume. Controleer welke instelling u hebt geselecteerd als uw Senseo met deze functie is uitgerust.

Plaats de pads als volgt:

Zorg dat de koffie die in de in de koffiepads zit goed verdeeld is.
Plaats de bollezijde van de pads naar beneden in in het midden van de padhouder.
Zorg dat het juiste aantal pads in de padhouder zitten en druk op de goede knop. Gebruik de koffiepads eenmalig.
Voor één kopje koffie plaatst u één pad in de 1-kops padhouder en drukt u op de 1-kops knop.
Voor twee kopjes koffie plaats u twee pads in de 2-kops padhouder en drukt u op de 2-kops knop.

De Senseo spettert als er een koffievariant met melk wordt gezet.

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:

De gebruikte melk was niet koud genoeg.
Er is niet genoeg melk.
De melktuit is niet schoon en moet worden schoongemaakt.

Oplossingen:
De gebruikte melk was niet koud genoeg.
Mogelijk hebt u te warme melk gebruikt. Gebruik altijd koude melk die direct uit de koelkast komt (5-8 graden).

Er is niet genoeg melk Gebruik genoeg melk.

De interne onderdelen van de melkunit zijn vuil en moeten worden schoongemaakt. Omdat u verse melk gebruikt voor de koffievarianten met melk is het belangrijk om de melkunit schoon te houden.

De kwaliteit van de opgeschuimde melk is minder geworden. Wat kan ik doen?

Dit probleem kan 4 verschillende oorzaken hebben. Controleer of een van de volgende oorzaken van toepassing is op uw Senseo.

Oorzaken:

 1. De melkreservoir unit is niet schoon en dient te worden gereinigd.
 2. De stoominlaat en de melkbuis zijn niet goed aangesloten.
 3. De gebruikte melk was niet koud genoeg.
 4. U hebt mogelijk geen koeienmelk gebruikt.


Oplossingen:

 1. De melkreservoirunit is niet schoon en dient te worden gereinigd.  
  Omdat u verse melk gebruikt voor de koffievarianten met melk is het belangrijk om de melkreservoirunit schoon te houden. Voor een goede opschuiming en hygiëne is het van groot belang dat de melkreservoirunit schoon is.
 2. De stoominlaat en de melkbuis zijn niet goed aangesloten.
  Controleer het melkreservoirdeksel en zorg ervoor dat alle delen goed zijn bevestigd.
 3. De gebruikte melk was niet koud genoeg.
  Uw Senseo Latte Select produceert alleen goed opgeschuimde melk als u koude melk gebruikt. Wij adviseren u om halfvolle koemelk te gebruiken op koelkasttemperatuur (5-8 graden Celsius).
  Tip: zet de melk na gebruik direct terug in de koelkast om deze koud genoeg te houden voor de volgende koffievariant met melk.
 4. U hebt mogelijk geen koemelk gebruikt.
  Gebruik geen andere melk dan koemelk. Met andere melksoorten (bijv. rijstmelk of sojamelk) kan er geen hoogwaardig opgeschuimde melk worden geproduceerd. Voor de beste opgeschuimde melk kunt u het beste halfvolle koemelk gebruiken.

Het CALC-lampje gaat branden?

Het CALC-lampje gaat branden om aan te geven dat uw SENSEO® moet worden ontkalkt.

Het CALC-lampje schakelt uit nadat u de machine hebt ontkalkt. Het is niet mogelijk om het CALC-lampje op een andere manier uit te schakelen.

Waarom u de SENSEO® machine moet ontkalken:

 • Het verlengt de levensduur van uw SENSEO® koffiemachine
 • Het zorgt ervoor dat uw kop volledig wordt gevuld
 • Het zorgt ervoor dat de koffie zo warm mogelijk is
 • De machine maakt tijdens het koffiezetten minder geluid
 • Het voorkomt storingen

Waarom komt er een beetje stoom uit de koffietuit?

Wanneer u een koffievariant met melk zet of u het melkreservoir schoonmaakt met de knop CLEAN, kan er wat stoom uit de tuit komen.

 • U kunt de hoeveelheid stoom tijdens het koffiezetten minimaliseren door het melkreservoir te vullen tot het benodigde niveau voor de koffievariant met koude melk.
 • U kunt de hoeveelheid stoom tijdens het schoonmaken minimaliseren door het melkreservoir te vullen met koud water.

Een grote hoeveelheid stoom kan de volgende oorzaken hebben:

Oorzaken:

 1. De melkbuis of stoominlaat is niet goed aangesloten op het melkreservoirdeksel.
 2. Het melkreservoir bevat niet genoeg (warme) melk of warm water.
 3. Het melkreservoir is niet schoon.

Oplossingen:

 1. De melkbuis of stoominlaat is niet goed aangesloten op het melkreservoirdeksel.  
  Controleer of de stoominlaat goed is gesloten en of u de melkbuis ver genoeg op de aansluiting hebt geduwd zodat de openingen van de aansluiting zijn bedekt.
 2. Het melkreservoir bevat niet genoeg (warme) melk of warm water.
  Vul het melkreservoir altijd tot het benodigde niveau voor de koffievariant met koude melk. Vul het melkreservoir altijd met koud water als u het reservoir wilt schoonspoelen met de knop CLEAN.
 3. Het melkreservoir is niet schoon.
  Maak de melkreservoirunit grondig schoon, zo mogelijk in de vaatwasmachine.