Senseo Sarista HD8010 Ontkalken

Philips senseo Sarista HD8010 Ontkalken

Op deze pagina kunt u lezen hoe u uw Philips Senseo Sarista HD8010 moet ontkalken. Hier kunt u de handleiding downloaden en ook het instructiefilmpje bekijken waar de stappen uitgebreid worden verteld. Als u uw Senseo met citroensap wilt ontkalken moet u hier kijken.

Voorkom kalkaanslag

Uw SENSEO koffiepad apparaat moet u zo nu en dan ontkalken om te zorgen dat uw Senseo nog net zo goed blijft werken als de eerste keren dat u hem gebruikte. Zo blijft de smaak en de kwaliteit van uw kopje koffie gegarandeerd. Uw Senseo kan namelijk worden aangetast door kalkaanslag en dit kan ervoor zorgen dat uw Senseo niet meer naar behoren werkt. Om er dus zeker van te zijn dat uw Senseo perfect functioneert is het dus belangrijk om uw koffiepad apparaat te ontkalken.

Probleem en onderhoud tips voor de Senseo HD8010

Hoe en wanneer moet ik mijn Senseo SARISTA ontkalken?

 • Ontkalk de SENSEO® SARISTA zodra het CALC CLEAN-lampje ononderbroken brandt.
 • Gebruik alleen de speciale Philips SENSEO® SARISTA-ontkalkingsoplossing (CA6400) om de koffiezetter met bean-funnel te ontkalken.

Note: Wanneer het ontkalkingslampje (CALC CLEAN) van de Senseo Sarista gaat branden, hangt af van de verbruikte hoeveelheid water. Afhankelijk van het gebruikersprofiel, d.w.z. het aantal gezette kopjes per dag, kan dit voor de één sneller gaan dan voor de ander. Om u een globaal idee te geven, als u 5 á 6 kopjes per dag zet, dan zal de Senseo Sarista na ongeveer 4 á 5 weken aangeven dat hij ontkalkt moet worden.

Belangrijk:

 1. Zorg ervoor dat de bean-funnel, waterreservoir en de koffiedikbak zijn geplaatst en het activiteitslampje ononderbroken brandt. Anders kunt u de ontkalkingsprocedure niet starten.
 2. De ontkalkingsprocedure bestaat uit één ontkalkingscyclus en twee spoelcycli en neemt circa 45 minuten in beslag.
 3. Onderbreek de ontkalkingscyclus niet en schakel de koffiezetter met bonentrechter niet uit voordat u de twee spoelcycli hebt voltooid.
 4. Zodra u de ontkalkingscyclus hebt gestart, kunt u deze modus pas verlaten nadat de volledige ontkalkingsprocedure is voltooid.

Ontkalkingscyclus

 1. Om in het ontkalkingsprogramma te komen, druk gedurende drie seconden tegelijkertijd de 1-kops knop en de 2-kops knop in tot dat het CALC CLEAN-lampje snel begint te knipperen.
 2. Giet de inhoud van een fles Philips SENSEO® SARISTA-ontkalkingsoplossing (250 ml) in het waterreservoir en vul het waterreservoir tot de MAX-aanduiding met kraanwater.
 3. Verwijder de afneembare koffietuit en plaats een kom met een inhoud van 1,5 liter op de lekplaat.
 4. Druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de ontkalkingsprocedure te starten.
  • Het activiteitslampje en het CALC CLEAN-lampje knipperen beide langzaam om aan te geven dat de ontkalkingscyclus is begonnen.
  • Het mengsel van water en ontkalkingsoplossing komt met tussenpozen uit het apparaat.
  • De SENSEO® SARISTA stopt het ontkalken een paar keer zodat de ontkalkingsoplossing kan inwerken.
 5. Wanneer het waterreservoir leeg is, is de ontkalkingscyclus voltooid. Het activiteitslampje dooft, het CALC CLEAN-lampje begint snel te knipperen en het ‘waterreservoir leeg’-lampje gaat aan.
 6. Ga verder met de spoelcycli.


Spoelcycli

 1. Spoel het waterreservoir schoon onder de kraan, vul het tot de MAX-aanduiding met kraanwater en schuif het waterreservoir terug.
 2. Leeg de kom en plaats deze terug op de lekplaat.
 3. Druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de spoelcyclus te starten.
  • Het activiteitslampje en het CALC CLEAN-lampje knipperen langzaam.
  • Tijdens de spoelcyclus komt het water ononderbroken uit het apparaat.
 4. Wanneer het activiteitslampje dooft, gaat het ‘waterreservoir leeg’-lampje aan en begint het CALC CLEAN-lampje snel te knipperen.
 5. Leeg de kom, spoel het waterreservoir schoon en vul het opnieuw met vers kraanwater.
 6. Druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de tweede spoelcyclus te starten.
 7. Wanneer al het water in het waterreservoir is opgebruikt, is de volledige ontkalkingsprocedure voltooid en wordt de SENSEO® SARISTA uitgeschakeld.

Waarom moet ik de Senseo SARISTA ontkalken?

Tijdens het gebruik vormt zich een kalklaagje in de Senseo SARISTA . Het is belangrijk dat u de koffiezetter ontkalkt wanneer het CALC CLEAN-lampje gaat branden.

Note: Wanneer het ontkalkingslampje (CALC CLEAN-lampje) van de Senseo Sarista gaat branden, hangt af van de verbruikte hoeveelheid water. Afhankelijk van het gebruikersprofiel, d.w.z. het aantal gezette kopjes per dag, kan dit voor de één sneller gaan dan voor de ander. Om u een globaal idee te geven, als u 5 á 6 kopjes per dag zet, dan zal de Senseo Sarista na ongeveer 4 á 5 weken aangeven dat hij ontkalkt moet worden.

Waarom u de Senseo SARISTA zou moeten ontkalken:

 • Het verlengt de levensduur van uw SENSEO® SARISTA.
 • Het zorgt ervoor dat uw kop volledig wordt gevuld.
 • Het zorgt ervoor dat de koffie zo warm mogelijk is.
 • Het voorkomt storingen.

Gebruik alleen de Philips Senseo SARISTA-ontkalkingsoplossing (CA6400) om de SENSEO® SARISTA te ontkalken.

Hoe en wanneer moet ik de zetgroep schoongemmakt  en gesmeerd worden?

De zetgroep bevindt zich achter de servicedeur aan de rechterzijde van de koffiezetter (vooraanzicht).

 • Maak de zetgroep schoon wanneer de bean-funnel leeg is, of ten minste eens per week.
  Maak de zetgroep schoon onder de kraan met handwarm water. Schud het overtollige water van de zetgroep. U hoeft de zetgroep niet te drogen. Ook niet met een doek, anders kunnen zich vezels ophopen in de zetgroep. Opmerking: de zetgroep is niet vaatwasmachinebestendig. Gebruik ook geen zeep of een schoonmaakmiddel voor het schoonmaken.  
 • Smeer de zetgroep na 400 koppen koffie of eens per maand.
  Smeer de zetgroep met het smeermiddel van Philips (CRP952/01). Diverse delen van de zetgroep moeten gesmeerd worden, zie instrcutiefilm.


De zetgroep schoonmaken                       De zetgroep smeren 

Welke van de onderdelen kunnen in de vaatwasmachine?

Geen van de afneembare onderdelen, inclusief de kan en de koffiezetunit, is vaatwasmachinebestendig.

U kunt de afneembare onderdelen, de kan en de koffiezetunit schoonspoelen onder de kraan.

Alle lampjes knipperen tegelijk en de Senseo SARISTA werkt niet. Wat te doen?

Reset de Senseo SARISTA.

Resetten:

 1. Schakel de SENSEO® SARISTA uit en haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Verwijder de zetgroep, de bean-funnel, de koffiedikbak en het waterreservoir. Maak alle onderdelen zo nodig schoon.
 3. Plaats de zetgroep, de bean-funnel, de koffiedikbak en het waterreservoir weer terug in de SENSEO® SARISTA.
 4. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de SENSEO® SARISTA in.
 5. Mogelijk moet u deze stappen 2 of 3 keer herhalen voordat alle lampjes doven.

Opmerking: als alleen het CALC CLEAN-lampje brandt, kunt u het probleem niet oplossen door de koffiezetter te resetten. U zult de ontkalkingsprocedure op de juiste manier en zonder onderbrekingen moeten uitvoeren om het CALC CLEAN-lampje te laten doven.

Een van de lampjes boven op de Senseo SARISTA brandt. Wat te doen?

Controleer welke lampje brandt voor meer informatie over de te nemen actie:

Brandende lampjeOorzaak en actie
Waterreservoir lampje.1. Er zit niet voldoende water in het waterreservoir. Vul het waterreservoir met water.2. Het waterreservoir is niet goed geplaatst. Plaats het waterreservoir goed.
Waterreservoir lampje + activiteitslampje knippert.Het waterreservoir bevat onvoldoende water om door te kunnen gaan met koffiezetten.Vul het waterreservoir opnieuw en druk op dezelfde knop voor de koffie die u aan het zetten was.• Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
• Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
• Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie.
Bean-funnel lampje.1. De bean-funnel is leeg. Vervang de lege bean-funnel door een volle.2. De bean-funnel is niet goed geplaatst. Verwijder de bean-funnel en plaats de schroefdraad opnieuw.
Bean-funnel lampje + activiteitslampje knippert.1. De bean-funnel bevat onvoldoende bonen om door te kunnen gaan met koffiezetten.Vervang de lege bean-funnel door een volle en druk op dezelfde knop voor de koffie die u aan het zetten was.• Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
• Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
• Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie.
Koffiedikbak lampje1. De koffiedikbak zit vol. Verwijder de koffiedikbak minimaal 5 sec. uit het apparaat en leeg deze. Zorg er ook voor dat wanneer je dit doet het apparaat is ingeschakeld, anders kan de actie niet worden gedetecteerd en blijft het koffiedikbak lamp branden.2. De koffiedikbak is niet goed geplaatst. Verwijder de koffiedikbak voor minimaal 5 sec. uit het apparaat en schuif deze goed in de koffiezetter met bonentrechter. Zorg er ook voor dat wanneer je dit doet het apparaat is ingeschakeld, anders kan de actie niet worden gedetecteerd en blijft het koffiedikbak lamp branden.
Koffiedikbak lampje + activiteitslampje knippert.1. De koffiedikbak is vol en de koffiezetter kan niet doorgaan met koffiezetten.Verwijder de koffiedikbak minimaal 5 sec. uit het apparaat en leeg deze. Zorg ervoor dat wanneer je dit doet het apparaat is ingeschakeld, anders kan de actie niet worden gedetecteerd en blijft het koffiedikbak lamp branden.• Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
• Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
• Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie.
Activiteitslampje brandt ononderbroken.1. Wanneer het activiteitslampje ononderbroken brandt, is de koffiezetter klaar voor gebruik.
Activiteitslampje knippert snel.1. De servicedeur is open. Zorg ervoor dat de servicedeur is gesloten.2. Controleer of de zetgroep goed is geplaatst. Soms lijkt het of de zetgroep goed is geplaatst. Als u de servicedeur toch niet kunt sluiten, controleert u of de hendel en het vergrendelhaakje van de zetgroep in de juiste stand staan.3. De zetgroep is verstopt. Verwijder de zetgroep en spoel deze voorzichtig met handwarm water schoon onder de kraan.
Activiteitslampje knippert langzaam.1. Dit betekent dat de SENSEO® SARISTA wordt opgewarmd of doorgespoeld. U hoeft niets te doen; wacht tot het activiteitslampje ononderbroken brandt.
Activiteitslampje knippert tijdens het koffiezetten.1. Tijdens het koffiezetten knippert het activiteitslampje. Het aantal keer snel knipperen komt overeen met het aantal koppen dat wordt gezet.U hoeft niets te doen; wacht tot de koffiezetter met bonentrechter klaar is met koffiezetten.
CALC CLEAN-lampje brandt ononderbroken.1. Dit betekent dat u de SENSEO® SARISTA moet ontkalken.De volledige ontkalkingsprocedure bestaat uit 3 cycli: één ontkalkingscyclus en twee spoelcycli.
CALC CLEAN-lampje knippert snel.1. Dit gebeurt wanneer het ontkalkingsproces is onderbroken en niet alle cycli zijn voltooid.Vul de waterreservoir met water en druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1 en de 2 kops knop om door te gaan met de ontkalkingsprocedure.• Als de SENSEO® SARISTA tijdens de ontkalkingscyclus werd uitgeschakeld, moet u de ontkalkingscyclus en twee spoelcycli voltooien.• Als de SENSEO® SARISTA werd uitgeschakeld voordat de twee spoelcycli waren voltooid, moet u twee spoelcycli voltooien om het CALC CLEAN-lampje te laten doven.
CALC CLEAN-lampje en activiteitslampje knipperen langzaam.1. Tijdens de ontkalkings- en spoelcycli knipperen het activiteitslampje en het CALC CLEAN-lampje langzaam om aan te geven dat de cycli actief zijn. U hoeft niets te doen.
CALC CLEAN-lampje knippert snel en ‘waterreservoir leeg’-lampje brandt.1. Dit gebeurt tijdens de ontkalkings- en de spoelcycli.• Wanneer de ontkalkingscyclus is voltooid, knippert het CALC CLEAN-lampje snel en brandt het ‘waterreservoir leeg’-lampje. Leeg de kom, spoel en vul het waterreservoir en ga verder met de spoelcyclus.• Wanneer de eerste spoelcyclus is voltooid, knippert het CALC CLEAN-lampje snel en brandt het ‘waterreservoir leeg’-lampje. Leeg de kom en spoel en vul het waterreservoir. Druk vervolgens gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de tweede spoelcyclus te starten.

de zetgroep niet terugplaatsen. Wat te doen?

Zorg ervoor dat de zetgroep in zijn beginstand staat. Dit betekent dat de twee referentietekens op de zijkant overeen moeten komen en de vergrendelhaak in de juiste stand staat.

Ga als volgt te werk als ze niet overeenkomen:

 1. Zorg dat de hendel contact maakt met de voet van de zetgroep.
 2. Controleer of de gele vergrendelhaak van de zetgroep in de juiste stand staat. Duw de gele haak zo nodig omhoog tot de hoogste stand.
 3. Indien bovenstaande stappen juist zijn uitgevoerd kan de zetgroep terug geplaatst worden, zorg ervoor dat de zetgroep slede in de daarvoor bestemde uitsparingen wordt geleid.


1.                        2.                                        3.

Als je nog steeds problemen ondervind om de zetgroep terug te plaatsent, RESET de SENSEO® SARISTA:

 1. Schakel de SENSEO® SARISTA uit en haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Plaats de bean-funnel, het afvalbakje en het gevulde waterreservoir in de SENSEO® SARISTA en sluit de servicedeur. (zetgroep niet plaatsen!)
 3. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de SENSEO® SARISTA in.
 4. U krijgt een kort zoemend motor geluid te horen.
 5. Zodra het motor geluid gestopt is kan de servicedeur geopend worden en de zetgroep terug geplaatst.

Waarom de lekbak vol met water zat?

Er komt op twee manieren water in de lekbak terecht:

 1. Tijdens de automatische spoelcyclus.
  Telkens wanneer u het apparaat inschakelt, voert deze automatisch een korte spoelcyclus uit, waarbij een gedeelte van het water via de koffietuit in de lekbak terecht komt. Een ander deel van het water loopt door de zetgroep en belandt rechtstreeks in de lekbak.
 2. Tijden het koffiezetten.
  Voor en na het koffiezetten gebruikt de Senseo® Sarista een beetje water om de zetgroep door te spoelen. Dit water belandt rechtstreeks in de lekbak en komt niet uit de koffietuit. Dit water kan kleine koffiedeeltjes bevatten.


Waarom is mijn lekbak al vol na 4 of 5 kopjes? 

Zet u gedurende de dag telkens 1 à 2 kopjes koffie en schakelt u het apparaat tussendoor uit, dan zal de lekbak in verhouding sneller vol raken dan wanneer u een volle kan zet (6 kopjes). Dit komt omdat tijdens het inschakelen van het apparaat telkens de spoelcyclus wordt uitgevoerd en daardoor wordt in verhouding meer water verbruikt dan bij het zetten van een volle kan, waarbij de automatische spoelcyclus maar een keer wordt uitgevoerd.

Tips om te voorkomen dat de lekbak overloopt
1.
Zorg ervoor dat de lekbak leeg is voordat u een kan koffie zet. Zelfs als de “lekbak vol”-indicator nog niet zichtbaar is, moet u de lekbak legen voordat u een kan koffie zet.
2. Controleer of de “lekbak vol”-indicator zichtbaar is, ook als u maar een of twee koppen koffie gaat zetten. Leeg de lekbak, indien nodig.
3. U kunt de automatische spoelcyclus onderbreken door op een van de koffieknoppen te drukken tijdens de spoelcyclus. Let op, hierdoor kan de temperatuur van het eerste kopje koffie wel lager uitvallen dan gewoonlij
“Lekbak vol”-indicator

Waarom ligt er water onder het apparaat?

Als er wat water onder het apparaat ligt, is hoogstwaarschijnlijk de lekbak vol en overstroomd.

Om te voorkomen dat de lekbak overloopt tijdens het koffiezetten:

 1. Plaats de SENSEO® SARISTA op een horizontaal oppervlak zodat de “lekbak vol”-indicator goed werkt.
 2. Zorg ervoor dat de lekbak leeg is voordat u een kan koffie zet. Zelfs als de “lekbak vol”-indicator nog niet zichtbaar is moet u de lekbak legen voordat u een kan koffie zet.
 3. Controleer of de “lekbak vol”-indicator zichtbaar is en de lekbak moet worden geleegd voordat u een of twee koppen koffie zet.

Indien de lekbak niet vol is en of overstroomd, adviseren wij u contact op te nemen het Philips Consumer Care Center in uw land Contactpagina.

“Lekbak vol”-indicator

Waarom wil het CALC CLEAN-lampje na uit na het ontkalken?

Het CALC CLEAN-lampje gaat alleen uit als u de volledige ontkalkingsprocedure zonder onderbrekingen hebt uitgevoerd.

 • Indien het CALC CLEAN-lampje knippert wanneer u de SENSEO® SARISTA inschakelt, is het apparaat nog steeds bezig met de ontkalkingsprocedure.
  • Vul het waterreservoir met water en druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om door te gaan met de ontkalkings- of spoelcyclus. Als de water tank weer leeg is, herhaal dit proces nogmaals (max nog 2 keer) totdat het apparaat zich vanzelf uitschakelt.
 • Indien het CALC CLEAN-lampje continu brandt wanneer u de SENSEO® SARISTA inschakelt, dan moet de hele ontkalking procedure vanaf de eerste stap worden uitgevoerd.
  • Voer de gehele ontkalking procedure opnieuw uit. De volledige ontkalkingsprocedure bestaat uit 3 cycli: één ontkalkingscyclus en twee spoelcycli.  Druk eerst gedurende drie seconden tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de ontkalkingsprocedure te activeren. Het CALC CLEAN-lampje begint snel te knipperen, vervolg dan de rest van de stappen.


Opmerking:
u kunt het CALC CLEAN-lampje niet laten doven door de SENSEO® SARISTA te resetten. U kunt het CALC CLEAN-lampje alleen laten doven door de ontkalkingsprocedure op de juiste wijze en zonder onderbrekingen uit te voeren.

Het waterreservoir is bijna leeg maar moet toch opnieuw gevuld worden. Waarom?

Het waterreservoir moet een minimale hoeveelheid water bevatten om te voorkomen dat er lucht in het systeem wordt gezogen. Daarom begint het ‘waterreservoir leeg’-lampje uit voorzorg al te branden voordat het waterreservoir helemaal leeg is.

De Senseo SARISTA stopt voordat de koffie kop/kan gevuld is. Wat te doen?

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een leeg waterreservoir, een lege bean-funnel of een volle koffiedikbak tijdens het koffiezetten.

Controleer welk lampje brandt voor meer informatie over de te nemen actie.

Brandend lampjeHandeling
Waterreservoir lampje +
activiteitslampje knippert
Vul het waterreservoir opnieuw en druk op dezelfde knop voor de koffie die u aan het zetten was.• Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
• Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
• Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie.
Bean-funnel lampje +
activiteitslampje knippert

Vervang de lege bean-funnel door een volle en druk op dezelfde knop voor de koffie die u aan het zetten was.• Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
• Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
• Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie.
Koffiedikbak lampje +
activiteitslampje knippert.

Verwijder de koffiedikbak minimaal 5 sec. uit het apparaat en leeg deze. Druk na het terug plaatsen op dezelfde knop voor de koffie die u aan het zetten was.• Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
• Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
• Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie